Start Oferta O nas Kontakt

Oferta

Wykształcenie specjalistyczne i praktyka w dziedzinie geodezji są niezbędne, aby wnikliwie poznać wszystkie jej tajniki. Geodezyjna obsługa inwestycji, jak i specjalistyczne pomiary, to złożone zagadnienia, które wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia. Za pośrednictwem niniejszego serwisu chcemy Państwu zaprezentować możliwie najpełniej zakres naszych usług. Objaśniamy je w sposób przejrzysty, aby uwzględnić wszelkie Państwa potrzeby.

Poszukujecie Państwo firmy świadczącej usługi geodezyjne? Przedstawiamy szczegółowy zakres usług naszej firmy.

Bardzo ważne!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie Twoich potrzeb bądź wymagań prawnych w kwestii pomiarów geodezyjnych, skontaktuj się z nami już teraz. Podczas rozmowy z pewnością wyjaśnimy wszelkie niejasności tak, byś bez problemu mógł powrócić do dalszej pracy.

Nasza firma wykonuje następujące usługi geodezyjne:

  • podział nieruchomości – stosowany, gdy dotychczasowy właściciel chce wydzielić część nieruchomości i przenieść własność na inną osobę poprzez sprzedaż, darowiznę etc.,
  • wznowienie znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości – polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości, czyli wskazaniu, do którego punktu sięga prawo własności właściciela,
  • dokumentacja do celów prawnych – polskie prawo jest bardzo skrupulatne, dlatego wymaga sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, która wyjaśni wszelkie nieścisłości w ewidencji gruntów czy księgach wieczystych,
  • mapy zasadnicze do celów projektowych –aby wykonać projekt budynku, mapy muszą być aktualizowane,
  • tyczenie budynków i budowli – niezbędny etap poprzedzający budowę, tj. usytuowanie obiektów na działce zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej,
  • tyczenie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu – usytuowanie przyłączy i sieci na podstawie wytycznych dokumentacji projektowej,
  • pomiary geodezyjne powykonawcze budynków i budowli – po zakończeniu budowy inwestor potrzebuje pomiarów budynku i dokumentacji, aby złożyć stosowne powiadomienie o zakończeniu inwestycji w starostwie powiatowym,
  • pomiary geodezyjne powykonawcze przyłączy i sieci uzbrojenia terenu – wykonuje się je również w celu obowiązkowego powiadomienia starostwa powiatowego lub administratora sieci o zakończeniu budowy przyłącza (wodociąg, gazociąg etc.),
  • skanowanie, wektoryzacja i opracowanie map numerycznych – mapy przygotowujemy w postaci cyfrowe, zgodnie z wymaganiami nowoczesnych technologii projektowych.